Δικαίωμα Συμμετοχής-Κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο αγώνας δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες αθλητές και μοναδικό  κριτήριο συμμετοχής είναι ο τερματισμός σε έναν αγώνα βουνού άνω των 35 χλμ.( 2 ITRA points), τερματισμός ενός μαραθωνίου αγώνα δρόμου, η εγκατάλειψη ενός ultra αγώνα βουνού άνω των 80 χλμ. μετά το 50ο  χλμ. Για τους αθλητές της σκυτάλης προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο τερματισμός σε έναν αγώνα βουνού άνω των 20 χλμ. Οι αγώνες που θα αποτελούν το κριτήριο συμμετοχής  και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να έχουν διεξαχθεί τα ημερολογιακά έτη 2019, 2020,2021. Τα κριτήρια αυτά θεωρεί η διοργάνωση ότι διασφαλίζει ότι οι αθλητές διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αγώνα.