Εγγραφές

Δικαίωμα Συμμετοχής-Κριτήρια

Αγώνας Ultra 80km

Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα των 80km έχουν άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ο αγώνας δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες αθλητές και μοναδικό  κριτήριο συμμετοχής είναι ο τερματισμός σε έναν αγώνα βουνού άνω των 35 χλμ.( 2 ITRA points), ή τερματισμός ενός μαραθωνίου αγώνα δρόμου, ή εγκατάλειψη ενός ultra αγώνα βουνού άνω των 80 χλμ. μετά το 50ο  χλμ.

Οι αγώνες που θα αποτελούν το κριτήριο συμμετοχής  και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να έχουν διεξαχθεί τα ημερολογιακά έτη 2021, 2022.

Τα κριτήρια αυτά θεωρεί η διοργάνωση ότι διασφαλίζει ότι οι αθλητές διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αγώνα.

Αγώνας 35km (Twin Peaks)

Για τους αθλητές της του αγώνα 35km προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο τερματισμός σε έναν αγώνα βουνού από 20 χλμ. και άνω.

Οι αγώνες που θα αποτελούν το κριτήριο συμμετοχής  και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να έχουν διεξαχθεί τα ημερολογιακά έτη 2021, 2022.

Τα κριτήρια αυτά θεωρεί η διοργάνωση ότι διασφαλίζει ότι οι αθλητές διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αγώνα.

Αγώνας 11km (Erimitis)

Για τους αθλητές της του αγώνα 11km δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο.