06:00:00

Εκκίνηση

Κασσιώπη

Τοποθεσία Εκκίνησης

Κασσιώπη

Τοποθεσία Εκκίνησης

80km

Απόσταση

06:00

Εκκίνηση

κασσιωπη

Τοποθεσία Εκκίνησης

κασσιωπη

Τοποθεσία Εκκίνησης

37km+43km

Απόσταση

11:00

Εκκίνηση

KASSIOPI

Τοποθεσία Εκκίνησης

KASSIOPI

Τοποθεσία Εκκίνησης

40km + 20 km

Απόσταση

09:30:00

Εκκίνηση

Λιμάνι Κασσιώπης

Τοποθεσία Εκκίνησης

Λιμάνι Κασσιώπης

Τοποθεσία Εκκίνησης

19χλμ

Απόσταση

10:00:00

Εκκίνηση

Λιμάνι Κασσιώπης

Τοποθεσία Εκκίνησης

Λιμάνι Κασσιώπης

Τοποθεσία Εκκίνησης

9χλμ

Απόσταση

10:00:00

Εκκίνηση

Λιμάνι Κασσιώπης

Τοποθεσία Εκκίνησης

Λιμάνι Κασσιώπης

Τοποθεσία Εκκίνησης

1200μ

Απόσταση