Αγώνας 8χλμ

Αφετηρία και Τερματισμός

Η Αφετηρία και ο Τερματισμός του Αγώνα θα γίνουν στο δημοτικό σχολείο της Κασσίωπης.


Μέγας Χορηγός

Εκκίνηση

Ώρα 09:30
Λαϊκός Αγώνας Δρόμου 8 χλμ. με προεραιτική συμμετοχή 5€ για Φιλανθρωπικό σκοπό, τα έσοδα του οποίου φέτος θα δοθούν για αγορά φαρμακευτικού υλικού και ειδών πρώτων βοηθειών στην Ε.Μ.Ε.Δ  ( Ειδική Μονάδα Έρευνας Διάσωσης Κέρκυρας) και στην ΕΕΕΔ (Ελληνική Ένωση Έρευνας Διάσωσης Κέρκυρας) που στηρίζουν τον αγώνα μας

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στον Λαϊκό Δρόμο 8000μ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν Άνδρες και Γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας και μαθητές-ιες Λυκείου, αφού προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα.

Διακρίσεις & Έπαθλα

8000μ.
Γενική Ανδρών- Γυναικών:
-1ος Νικητής-τρια Κύπελλο – Μετάλλιο – Δίπλωμα
-2ος – 3ος Νικητής-τρια Μετάλλιο – Δίπλωμα