Αγώνας 1200μ

Αφετηρία και Τερματισμός

Η Αφετηρία και ο Τερματισμός του Αγώνα θα γίνουν στο δημοτικό σχολείο της Κασσίωπης.


Μέγας Χορηγός

Εκκίνηση

Ώρα 10:30
α) 1200μ. Δημοτικών Σχολείων 10-11-12 ετών
β) 1200μ. Γυμνασίων 13-14-15 ετών

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στον Αγώνα Δρόμου 1200μ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές-τριες Δημοτικών Σχολείων που γεννήθηκαν 2003-2004-2005.
και μαθητές-ιες Γυμνασίων που γεννήθηκαν 2000-2001-2002.

Διακρίσεις & Έπαθλα

1200μ. Δημοτικών Σχολείων (Αγόρια-Κορίτσια) : 1ος Νικητής –τρια
Κύπελλο-Μετάλλιο-Δίπλωμα , 2ος & 3ος Νικητής-τρια Μετάλλιο-Δίπλωμα.
1200μ. Γυμνασίων (Αγόρια-Κορίτσια): 1ος Νικητής-τρια Κύπελλο – Μετάλλιο – Δίπλωμα , 2ος & 3ος Νικητής-τρια Μετάλλιο –Δίπλωμα.